اولین تونل آکواریوم اکریلیکی یکپارچه ایراناین تونل آکواریوم زیبا در ورودی یک ویلای مسکونی در منطقه نیاوران تهران امروز دوازدهم مهرماه نودوچهار رسما به بهره برداری رسید ، سازه شفاف این پروژه با حجم تقریبی 40 هزار لیتر با اکریلیک به ضخامت 8 سانتیمتر اجرا گردیده و کل مجموعه پذیرای بیش از 100 قطعه ماهی از 30 گونه اقیانوسی می باشد،دهنه ورودی تونل 180 سانتیمتر، ارتفاع دیواره های آن 3 متر و ارتفاع آب در بالاترین نقطه تونل 50 سانتیمتر است