فیلم آکواریوم آب شور-رستوران مجلل-شهررییک مکان عمومی جهت جذب مشتری و القای حس خوشایند و دلپذیر می بایست راهکارهای بازاریابی و جذب مشتری فراوانی را امتحان کرده و نتیجه را پس از بررسی های فراوان به دست آورد. اما به راستی با تماشای این فیلم کوتاه می توان فهمید که طراحی و اجرای یک آکواریوم متناسب با فضا می تواند چه تاثیر شگرفی بر جذب مشتری هر مکانی داشته باشد؛ نکته ای که شاید نیاز به هیچ بررسی نداشته باشد با مواجه شدن افراد با آن می توان نتیجه را دید.