گزارش تصویری از حضور آب سکون در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخرهمانطور که در خبرهای قبلی اطلاع رسانی شد سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه-حمام-سونا-استخر در محل دائمی نمایشگاه های تهران از 29 تیرماه تا 1 مرداد ماه برگزار گردید که آب سکون نیز در این نمایشگاه در سالن خلیج فارس غرفه 10 حضور پیدا کرد و برای عزیزانی که فرصت و یا امکان بازدید حضوری از نمایشگاه را پیدا نکردند، گزارشی تصویری از غرفه آب سکون آماده نموده ایم که در ذیل مشاهده می نمایید