در هفتمین نمایشگاه بین المللی هتلداری و گردشگری میزبان شما هستیمآب سکون در هفتمین دوره  نمايشــگاه بين المـللی هتلداری و گردشگری در محل دائمی نمایشگاه های تهران حضور خواهد داشت لذا از شما دوست عزیز دعوت می کنیم تـا از غرفه آب سکون در سالن 8 و 9 شماره 61 بازدیـد نمایید

 زمان : 24 تا 27 بهمن ماه ساعت 9 تا 16 محل دائمی نمایشگاه های تهران

همواره از دیدار شما خرسند خواهیم شد