در سومین نمایشگاه بین المللی اماکن تفریحی میزبان شما هستیمآب سکون در سومين دوره  نمايشــگاه بين المـللی تجهيـزات و خدمـات اماكن تفريحی ، شهربازی ها و پاركهای آبی در محل دائمی نمایشگاه های تهران حضور خواهد داشت لذا از شما دوست عزیز دعوت می کنیم تـا از غرفه آب سکون در سالن 38 شماره 17 بازدیـد نمایید

 زمان : 17 تا 20 بهمن ماه ساعت 9 تا 16 محل دائمی نمایشگاه های تهران

همواره از دیدار شما خرسند خواهیم شد