کانال آب سکون در تلگرام ایجاد شدبه منظور سهولت اطلاع رسانی اخبار و مطالب آب سکون با توجه به همه گیر شدن بستر تلگرام، کانال آب سکون در تلگرام راه اندازی شد، شما میتوانید در صورتیکه روی کامپیوتر، تبلت و یا گوشی خود نرم افزار تلگرام را نصب دارید به گروه آب سکون در نلگرام بپیوندید و افتخار همراهی تان را به ما بدهید، البته حتما می بایست قبلا تلگرام خود را به روز کنید.