سخنرانی مدیر عامل آب سکون در همایش کارآفرینی در بستر آی تیهمایش ذکر شده در تاریخ پانزدهم اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. که در این همایش از آب سکون به عنوان شرکت برگزیده در زمینه فعالیت های اینترنتی دعوت به عمل آمد و جناب آقای مهندس علیخانی در این همایش گزارشی از فعالیت ها و روند عملکردی شرکت تحت وب ارائه نمودند که در ادامه می توانید تصاویر و کلیپی از گزیده ی این سخنرانی را مشاهده نمایید.