آغاز ساخت آکواریوم هتل اینترنشنال تبریز

عملیات ساخت آکواریوم بزرگ هتل اینترنشنال تبریز آغاز گردید و به حول و قوه الهی...

عملیات ساخت آکواریوم بزرگ هتل اینترنشنال تبریز آغاز گردید و به حول و قوه الهی در اسفندماه به بهره برداری خواهد رسید.