تاریخچه

 • 1 - آیا آب سکون شرکت ثبتی است؟

  بله، شرکت آب سکون آکواریوم در سال 1380 در ثبت شرکتهای تهران ثبت گردیده است و از آن پس فعالیت فروشگاهی آن متوقف گردیده و تا به امروز به صورت شرکتی به کار خود ادمه میدهد
 • 2 - آب سکون چند سال سابقه دارد؟

  20 سال
 • 3 - آب سکون در چه تاریخی تاسیس شده است؟

  آب سکون در سال 1371 در غالب یک فروشگاه عرضه لوازم آکواریوم در تهران آغاز بکار نموده است
 • 4 - آیا آب سکون شعبه یا نمایندگی در تهران و شهرستانها دارد؟

  آب سکون هیچ شعبه دیگری در تهران و یا شهرستانها ندارد ، اما نمایندگیهای آب سکون در سطح کشور رو به افزایش هستند که به زودی مشخصات کامل نمایندگان انحصاری ما روی سایت قرار خواهد گرفت
 • 5 - آیا آب سکون شعبه ای در خارج از کشور دارد؟

  بله، آب سکون از سال 1381 یک شعبه در کشور امارات متحده عربی تاسیس کرده و در حال حاضر نیز مشغول بکار میباشد
 • 6 - تیم آب سکون چند نفر است؟

  در حال حاضر مجموعه آب سکون متشکل از 54 نفر است
 • 7 - آیا آب سکون زیرمجموعه ای دارد؟

  بله، دو شرکت آب سکون دکور و آب سکون سرویس زیرمجموعه های آب سکون میباشند
 • 8 - نام شما آب سکون است یا آبسکون

  نام ما آب سکون است و بعضی به اشتباه آن را به صورت به هم چسبیده آبسکون تلفظ میکنند
 • 9 - نام آب سکون به چه معناست؟

  آب سکون کهن ترین نام دریای خزر و بسیار قدیمیتر از تبرستان،کاسپی،دیلم،آبسکون و دیگر نامهای قدیمی دریای خزر میباشد
سوال خود را در این قسمت پیدا نکردم