توانمندیها و پروژه ها

 • 1 - آیا شما صرفآ سازنده آکواریوم هستید؟

  خیر،آب سکون آکواریوم سازنده آکواریوم و آب نما در اشکال و ابعاد گوناگون میباشد و زیر مجموعه آن یعنی آب سکون دکور به صورت مجزا در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مسکونی و اداری فعالیت مینماید
 • 2 - مزیت کار شما نسبت به دیگران در چیست؟

  استفاده از تجهیزات با کیفیت و استاندارد مطابق با سازندگان اروپایی مطرح این صنعت و گارانتیهای دراز مدت
 • 3 - آیا شما آکواریومهای آماده وارداتی میفروشید؟

  خیر
 • 4 - آیا شما کارهای آماده و سری کاری نیز تولید میکنید؟

  خیر، ما تنها متناسب با محل و جزئیات مورد نظر کارفرما، اقدام به ساخت کار سفارشی میکنیم
 • 5 - آیا شما از شیشه های معمولی برای ساخت آکواریوم استفاده میکنید؟

  ما تنها از شیشه های ایمنی ، با ضخامتهای محاسبه شده برای هر پروژه استفاده مینماییم ودر مورد پروژه های بزرگ نیز از اکریلیک استفاده میکنیم
 • 6 - آیا پروژه های شما محدود به ابعاد بزرگ است؟

  خیر،از آنجاییکه با بزرگتر شدن ابعاد رقبا کاهش می یابند آب سکون بیشتر در زمینه ساخت آکواریومهای بزرگ مطرح است، اما ما پروژه های خانگی نیز میسازیم
 • 7 - شما چه نوع آکواریومهایی میسازید؟

  آکواریوم آب شور، شیرین ، گیاه و آب نما در ابعاد و اشکال گوناگون
 • 8 - تا به حال چند پروژه موفق آکواریوم اجرا کرده اید؟

  بیش از 1000 پروژه موفق در طول حدود 20 سال فعالیت و دارا بودن 500 مشترک سرویس ماهیانه در حال حاضر
سوال خود را در این قسمت پیدا نکردم