فیلم آکواریوم آب شور- منزل مسکونی- اقدسیهیک  آکواریوم آب شور فانتزی، زیبا، جذاب و اصولی که نقش یک جداکننده دکوراتیو را ایفا می کند.