اتمام ساخت بزرگترین آکواریوم مشهد

عملیات ساخت و اجرای بزرگترین آکواریوم مشهد بانضمام صخره مرجانی آکواریوم...

عملیات ساخت و اجرای بزرگترین آکواریوم مشهد بانضمام صخره مرجانی آکواریوم با موفقیت در هتل پارمیدای مشهد به پایان رسید .