گزارش تصویری از حضور آب سکون در سومین نمایشگاه اماکن تفریحیهمان طور که در خبرهای قبلی ذکر شد سومین نمایشگاه بین المللی اماکن تفریحی در محل دائمی نمایشگاه های تهران از 17 تا 20 بهمن ماه در حال برگزاری می باشد که آب سکون نیز در این نمایشگاه در سالن 38، شماره 17 حضور پیدا کرده است. به همین جهت برای مشاهده عزیزانی که فرصت و یا امکان بازدید حضوری از نمایشگاه را ندارند گزارشی تصویری از غرفه آب سکون آماده نموده ایم که در ذیل مشاهده می نمایید.