صخره سازی و آب نما-لابی برج-نوبنیاد

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : ١٣٩١
موضوع پروژه :
فضاسازی در لابی برج مسکونی بصورت صخره سازی و آب نما
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش