پنل اکریلیکی 10 متری در دیواره استخر

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1395
موضوع پروژه :
اولین پنل 10 متری اکریلیکی یکپارچه در قالب دو بخش تخت و یک بخش خمیده در استخر پروژه مسکونی در منطقه نیاوران حال اجرا میباشد ،اکریلیک مورد استفاده با ضخامت 9 سانتیمتر از خارج از کشور وارد شده و فرآیند نصب و آب بندی توسط آب سُکون انجام شده است ، دیواره شفاف جکوزی و همچنین پل شیشه ای عبور از روی استخر نیز در حال اجرا میباشد که به زودی تصاویر تکمیلی آن بر روی سایت قرار خواهد گرفت
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش