منزل مسکونی- دروس

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : ١٣٩١
موضوع پروژه :
بام سبز گونه ای زیبا و جذاب از فضاسازی می باشد که حسی سرشار از طراوت و رشد و زیبایی را به هر ساختمان هدیه می کند.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش