ورودی دفتر آب سکون

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1392
موضوع پروژه :
در فضای باریک راهروی ورودی دفتر با اجرای صخره های جانبی ، تصاویر سه بعدی روی سقف ، نورپردازی و شبیه سازی بستر کف اقیانوس سعی کرده ایم حس بودن در اعماق آب را تداعی کنیم،به نظر شما ایده خوبی نیست؟
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش