خانه حیوانات -دبى

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه :
موضوع پروژه :
در این فروشگاه بزرگ حیوانات خانگى ،فضاسازی محیطى،ساختن مخازن نگهدارى ماهی‌ها و تجهیز کامل فروشگاه توسط تیم امارات آب سکون انجام شده است.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش