لابی برج مسکونی - آجودانیه

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1391
موضوع پروژه :
اجرای آکواریوم آب‌شیرین با دید دو طرفه با دکورداخلی صخره سازی و مرجان‌های متنوع فضای این لابی را متفاوت نموده است.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش