منزل مسکونی-مقدس اردبیلی

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : اسفند91
موضوع پروژه :
برای ایجاد پوشش در دید مستقیم آشپزخانه با یک المان زنده و زیبا میتوان به آکواریوم گیاه نیز فکر کرد
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش