ساخت زیستگاه ایگوآنا-سردارجنگل

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1392
موضوع پروژه :
فضاسازی در مکانهای متفاوت و ایجاد محیطی طبیعی برای موجودات، هنری زیبا و حرفه ای تخصصی می باشد. در این مکان سعی شده تمامی امکانات زیستی این سوسمار درختی یا ایگوآنا فراهم شود تا حیوان براحتی در این فضا زندگی کند
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش