دفتر کار - سعادت آباد

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1393
موضوع پروژه :
اجرای این آکواریوم به صورت قاب عکس زنده‌ای دردیوار اتاق مدیریت، آرامش خاصی را به دفتر کار بخشیده است.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش