کابینت آشپزخانه

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه :
موضوع پروژه :
طراحی و اجرای سیستم آشپزخانه به دلیل گذراندن تایم زیاد خانم ها در این قسمت از خانه می تواند یکی از مهمترین دیزاین های منزل مسکونی باشد.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش