لابی برج مسکونی - نیاوران

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1391
موضوع پروژه :
در یک لابی نه چندان بزرگ هم ،اجرای یک آکواریوم بزرگ میتواند اثربخشی خود را به بهترین شکل داشته باشد
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش