لابی برج مسکونی - الهیه

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1387
موضوع پروژه :
طراحی مناسب و اجرای دقیق سبب شده تا این آکواریوم آب شیرین مرجانی به صورت یک قاب شکیل در لابی خودنمایی کند و هیچ بخشی از تاسیسات از فضای لابی قابل رویت نباشد.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش