منزل مسکونی- پاسداران

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه :
موضوع پروژه :
فضاسازی متنوع و زیبا بر روی پشت بام منزل مسکونی می تواند فضایی بهینه و آرامش بخش جهت دور هم بودن افراد ایجاد نماید.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش