مطب دندانپزشکی - پاسداران

 
تصاویر پرسش و پاسخ پروژه های مشابه
زمان پروژه : 1394
موضوع پروژه :
طراحی و ساخت آکواریوم گیاه به عنوان جداکننده اتاق کار پزشک و سالن انتظار بیمار، استرس را در بیماران کاهش داده و آرامش را به آنها هدیه خواهد کرد.
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
 
نام
پست الکترونیک
 
پرسش