تلفن تماس : 55957050 - 55957060 - 55957070
فکس : 55958384
پست الکترونیکی : absokoun@gmail.com
آدرس : تهران – شهرری – حد فاصل میدان فرمانداری و میدان شهرداری – شماره 14 – واحد 8
کدپستی:
1843714597
شماره تلگرام: 09025957050          telegram.me/absokouco   
0901429546