استعلام قیمت طراحی و ساخت

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس :  
تلفن همراه :    
نمابر :  
پست الکترونیک :    
نشانی محل پروژه :  
مشخصات پروژه
نوع اکوسیستم :
نوع اکو سیستم 
شکل و ابعاد آکواریوم :  
شکل و ابعاد آکواریوم را به صورت زیر وارد نمائید:
الف - مستطیل : طول ، عرض ، ارتفاع
دید یکطرفه / دید دوطرفه

ب - جلو خمیده : طول ، عرض کناره ها ، عرض قسمت میانی ، ارتفاع
دید یکطرفه / دید دوطرفه

ج - ال شکل : طول ضلع بزرگ ، طول ضلع کوچک ، عرض ، ارتفاع
دید یکطرفه / دید دوطرفه

د- استوانه : قطر ، ارتفاع
کاور اطراف آکواریوم
مکان اجرای پروژه از نظر طبقات :  
توضیحات تکمیلی :  
نحوه ارسال استعلام :
نحوه ارسال استعلام 
برای ضمیمه نمودن تصاویر زوایای مختلف محل اجرا اینجا کلیک کنید.
تصویر 1 :  
تصویر 2 :  
تصویر 3 :  
تصویر 4 :  
 
کد امنیتی :  
کاراکتر های تصویر بالا را وارد نمائید.