سرویس نگهداری

آب­ سکون خود را ملزم می­داند که تمام تلاش خود را در راه گسترش فرهنگ آکواریوم به کار گیرد. ما اعتقاد راسخ داریم که باید خاطرِ دارندگان آکواریوم را از هر گونه­ دغدغه­ آسوده نمود. به همین منظور است که ما آماده ­ایم فارغ از این که آکواریوم خود را از آب­ سکون تهیه نموده­ اید یا خیر، خدمات سرویس و نگهداری خود را با افتخار به شما ارائه نماییم.همکاران خبره و آموزش دیده­ ی ما با هماهنگی با مشتریان، در هر دوره برای ارائه­ ی این سرویس ماهیانه و خدمتگذاری حاضر خواهند بود. گستره­ ی این خدمات شامل موارد زیر است:

1.      کنترل وضعیت ظاهری آکواریوم

2.      کنترل متعلقات اصلی شامل فیلترها،سیستم هوادهی،سیستم نورپردازی،گرم یاسردکننده­ هاو ...

3.      نظافت فضای درونی وبیرونی آکواریوم

4.      تست کیفیت آب

5.      تعویض مواد داخلی فیلترها درصورت نیاز

6.       تغییرات دکورداخلی درصورت نیاز

7.      تعویض کسری آب براساس تست­های انجام شده

8.      افزودن مواد موردنیازجهت ایجادتعادل شیمیایی درآب

9.      تامین غذای ماهی­ هاوآموزش مواردلازم

10.  سرویس­دهی اضطراری حداکثرتا 48 ساعت پس ازتماس

در صورت نیاز به مشاوره و یا وجود هرگونه پرسشی در این زمینه، با خیالی آسوده با ما تماس برقرار نمایید.