به دلیل وجود کاتالوگ آنلاین روی سایت، هزینه ارسال بر عهده متقاضی می باشد